Wie zijn wij?

Atelier Husstege is een kunstbedrijf van Geert en Angelique Husstege gespecialiseerd in het maken van iconen volgens de tradidionele manier. Samen met zijn vrouw heeft Geert een reeks aan projecten opgezet. Zijn werken zijn door heel het land en in het buitenland verspreid. Ook zijn veel van zijn iconen te bezichtigen in kerken.

Verder biedt het atelier de optie om naast het verkoop van bestaande iconen ook uit opdracht iconen te laten maken.


Meer over Geert

Al sinds 19 is Geert Husstege werkzaam als iconograaf en schildert in Russische stijl. Hij is zijn opleiding begonnen in Belgie, heeft zijn studie in Wenen voortgezet en in Rusland afgrond. Hij maakt zijn eigen tekeningen gebaseerd op de traditionele afbeeldingen. Naast opdrachten voor nieuwe iconen binnen- en buitenland verzorgd hij cursussen iconen-schilderen en geeft lezingen en workshops. Hij heeft verschillende projecten gehad. Zo was er in 2009 project "Christus mysteries" een rondreizende tentoonsteling. Dit project heeft hij opgezet rondom het Christus-portret of het Heilig Aanschijn. Het hieraan gekoppelde "Franciscus-project" betrekt iedere mens ongeacht zijn afkomst of situaties bij onze maatschappij. Het doel is om samen een familie te zijn en de vrede in ieders leven en in de wereld te bevorderen. De encycliek Pacem in Terris van Johannes XXIII is zijn richtsnoer.Wilt u graag meer zien van onze projecten en werken?


Dan kunt u hier: /over-ons/projecten en hier: /webshop/iconen een kijkje nemen.

Voor het plaatsen van een opdracht kunt u contact met ons opnemen: /contact