Schilderijen van Geert Hüsstege

"Pareskeva at the friday market"